Edukativni portal o Europskoj uniji za učenike i nastavnike!

Put Hrvatske prema Europskoj uniji

Nakon procesa osamostaljenja, a napose po završetku Domovinskog rata, Republika Hrvatska je odlučila svoju budućnost graditi u sklopu Europske unije.

No, put od želje preko zahtjeva za članstvom, pregovorima i napokon ulaskom u Europsku uniju nije nimalo lak i jednostavan već upravo suprotno, iznimno je dugotrajan i mukotrpan. Svaka država pa tako i Republika Hrvatska koja izrazi želju za pristupanjem Europskoj uniji morala je ispuniti slijedeće zahtjeve: političke, gospodarske, pravne  i administrativne. 

Odmah po međunarodnom priznanju (15. 1. 1992.) Republika Hrvatska je započela suradnju s Europskom unijom koja se očitovala putem Vijeća Europe koje je u razdoblju od 1992. do 2001. godine Hrvatskoj određivalo  trgovačke povlastice s EU-om. Ipak, intenzivnija suradnja započela je 19. listopada 2001. godine kad je Republika Hrvatska potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Ovaj sporazum je posebna vrsta sporazuma koji je ponuđen državama obuhvaćenim Procesom stabilizacije i pridruživanja, a državi potpisnici „daje status pridruženog člana i potencijalnog kandidata za članstvo u EU“. Proces stabilizacije i pridruživanja predložila je 1999. godine EU, a obuhvaćao je države jugoistočne Europe gdje je osnovni zadatak tog procesa bio stabilizacija tranzicijskih procesa država tog područja koje su do 1990. bile socijalističkog uređenja. 

Dana 18. prosinca 2002. Hrvatski sabor prihvatio je Rezoluciju o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, a Republika Hrvatska je 21. veljače 2003. u Ateni podnijela zahtjev za punopravno članstvo u Europskoj uniji. Prije dobivanja statusa kandidata, Republika Hrvatska morala je proći uobičajenu proceduru koja je uključivala ispunjavanje upitnika Europske komisije, zatim  dobivanje mišljenje Europske komisije, da bi 18. lipnja 2004. na zasjedanju Europskog vijeća u Bruxellesu Hrvatska dobila status zemlje kandidatkinje za punopravno članstvo u Europskoj uniji.  Nakon dobivanja statusa zemlje kandidatkinje 3. listopada 2005. otvoreni su predpristupni pregovori između Republike Hrvatske i Europske unije koji su završili 30. lipnja 2011. godine.

Pregovori između Hrvatske i Europske unije obuhvaćali su 35 pregovaračkih poglavlja. Ovdje navodimo samo neke: sloboda kretanja roba, radnika, sloboda kretanja kapitala, pravo intelektualnog vlasništva, tržišno natjecanje, financijske usluge, poljoprivreda i ruralni razvitak, sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor, ribarstvo, prometna politika, energetika, porezi, ekonomska i monetarna politika, statistika, obrazovanje, kultura…

U periodu od prosinca 2009. do jeseni 2011. godine izrađen je Ugovor o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji. Spomenuti ugovor je potpisan 9. prosinca 2011. u Bruxellesu. Da bi Ugovor postao pravno valjan trebale su ga ratificirati sve države članice Europske unije, a i na referendumu prihvatiti građani Republike Hrvatske. Referendum je održan 22. siječnja 2012. godine, a građani Republike Hrvatske su glasali 66,27% za pristup Hrvatske Europskoj uniji.

Temeljem odluke građana na referendumu Hrvatski sabor je 9. ožujka 2012. ratificirao Ugovor o pristupu Republike Hrvatske Europskoj uniji. Konačno 1. srpnja 2013. Republika Hrvatska je postala njezina članica.