Edukativni portal o Europskoj uniji za učenike i nastavnike!

Što je to Europska unija?

Za pretpostaviti je da odgovora na ovo pitanje ima bezbroj. Neki će reći da je Europska unija savez država, drugi da je organizacija koja pokušava na gospodarskom planu konkurirati velikim silama svijeta poput Sjedinjenih Američkih Država ili pak Kine. No, mi ćemo se ovdje prikloniti slijedećoj definiciji: Europska unija (EU) jedinstvena je nadnacionalna integracija europskih demokratskih zemalja okupljenih s ciljem zajedničkog promicanja mira i blagostanja.

Ovu definiciju će proširiti Wolfgang Bohm i Otmar Lahodynsky navodeći da je „Europska unija više od projekta za očuvanje mira, više od gospodarskog prostora i više od suradnje vlada njezinih država članica. Ne obuhvaća samo političare i službenike u Bruxellesu i u državama članicama, ona oblikuje i osmišljava zajednički život i dobrobit (…) građana Unije“.

Dakle, zadaća Europske unije je promicanje i očuvanje mira na europskom kontinentu koji je u svojoj prošlosti bio suočen s brojnim ratovima, a pored toga i zalaganje za bolje životne uvjete njezinih građana. Zadaća i poslanje Europske unije ponajbolje su vidljive i ciljevima ove organizacije, a to su redom: 

  • promicati mir, svoje vrijednosti i dobrobit svojih građana 
  • zajamčiti slobodu, sigurnost i pravdu bez unutarnjih granica 
  • održivi razvoj na temelju uravnoteženog gospodarskog rasta i stabilnosti cijena, visoko konkurentno tržišno gospodarstvo s punom zaposlenosti i društvenim napretkom te zaštita okoliša 
  • boriti se protiv socijalne isključenosti i diskriminacije 
  • promicati znanstveni i tehnološki napredak 
  • pojačati ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju te solidarnost među državama članicama 
  • poštovati bogatu kulturnu i jezičnu raznolikost 
  • uspostaviti ekonomsku i monetarnu uniju čija je valuta euro